ZŠ Pačejov – školní pokladna

Dobrý den vážení rodiče,
vítáme Vás v aplikaci Školní pokladna. Jedná se o program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole (ve formě zálohy) na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, lyžařský kurz, ale i platby za pracovní sešity, školku, družinu, kroužky apod.). Rodič na základě platebního předpisu provede první úhradu na účet školy, a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Škola tak splňuje všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.

Zadejte vstupní kódy

Částku platby uvedenou na platebním předpisu, který jste obdrželi e-mailem, si můžete rozložit do více plateb s tím, že celá suma musí být uhrazena do 15.6.2024.

Každou platbu do Školní pokladny zasílejte pod správným variabilním symbolem.

© UNICOS s.r.o. 2024