KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : DOPLŇKY

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Altus Vario Solution partner
Chci schůzku - Vario - Unicos Chci ePrezentaci - Vario - Unicos Chci Demo CD - Vario - Unicos Helpdesk - Vario - Unicos Infolinka - Vario - Unicos Vzdálená podpora - Vario - Unicos Aktualizace - Vario

Doplňky

Agenda DATOVÉ SCHRÁNKY 

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určené k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě.  

Pomocí agendy Datové schránky získáte tyto funkce:

 • obsluha datové schránky přímo z Altus Vario
 • posílání elektronických faktur ve formátu ISDOC
 • posílání přiznání k DPH a dalších formulářů rovnou z ekonomického systému
 • správa odeslaných a přijatých zpráv
 • obsluha více než jedné datové schránky
 • každá datová schránka používá vlastní knihu

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda EVIDENCE SMLUV

 Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • perfektní evidence smluv
 • nastavení fakturované položky
 • nastavení periody fakturace
 • generování faktury na základě smlouvy (měsíčně, čtvrtletně apod.

 Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda KORESPONDENCE

Umožňuje snadnou registraci odeslané a došlé pošty.

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda KOMPENZACE

Jedná se o doplňkovou agendu k modulu Účetnictví, která přináší komfortní zpracování návrhů vzájemných zápočtů závazků a pohledávek.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • komfortní zpracování návrhů vzájemných zápočtů závazků a pohledávek
 • správa zvlášť v tuzemské i zahraniční měně
 • návrhy se vytváří stejným způsobem, jako kterýkoli jiný záznam ve Variu
 • snadné vyhledávání záznamů, jejich filtrace či export
 • záznamy mohou nést i další související informace na kartách Deník, Dokumenty a Úkoly

 Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

Určen pro řízení personálních agend (pracovní pozice, organizační struktura, nábory, kvalifikace pracovníků, školení, zdravotní prohlídky, certifikáty).

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • správa povinných školení zaměstnanců
 • evidence úrazů
 • hodnocení zaměstnanců

 Více informací o této agendě zde.

 

Agenda POHLEDÁVKY

Agenda Pohledávky je určena pro řízení pohledávek. Umožňuje sledovat na jednom místě aktivity spojené s vymáháním nebo jiným řešením neuhrazených faktur.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • seskupení pohledávek podle kontaktu
 • u každého kontaktu uvedení výčtu nevyřešených dokladů a dohodnutá řešení
 • možnost nastavit stav pohledávek na: dobropisovat, kompenzovat, odepsat, upomínka

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda ODPIS POHLEDÁVEK

Modul Odpis pohledávek umožňuje vypočítat a účtovat opravné položky k neuhrazeným pohledávkám. Tento modul však pracuje pouze s Variem 12 (vydání 20131215) a vyšším.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • načtení a výpočet daňové opravné položky k zadanému dni (výpočet vychází ze zákona o rezervách)
 • vytvoření interního dokladu s přednastavenými předkontacemi pro jednotlivé typy pohledávek
 • ošetření opravných položek malých (nevýznamných) pohledávek (do 30 tisíc), nepromlčených pohledávek, pohledávek žalovaných a za firmou v konkurzu
 • provedení storno (vratky), opravné položky (OP) a její nový výpočet v aktuální výši, jestliže byla faktura v průběhu roku i jen částečně uhrazena
 • podklady pro výši účetní opravné položky

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda PRODEJNA

Tento modul změní počítač na maloobchodní prodejnu.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • podpora čtečky čárových kódů
 • podpora tiskárny paragonů
 • podpora zákaznického displeje (nebo monitoru) a peněžních zásuvek

Více informací o této agendě zde.

  

 Agenda REKLAMACE

Modul pro evidenci a řízení reklamací. Umožňuje zaevidování reklamovaného výrobku, vyhledání prodejního dokladu a následné vyřízení reklamace s dodavatelem.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • evidence reklamovaného výrobku
 • rychlé vyhledání prodejního dokladu a následné vyřízení reklamace s dodavatelem

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda VÝROBA

Modul pro řízení výroby. Umožňuje plánování a evidenci výroby, evidenci vstupních zdrojů pro potřeby sledování režie a mezd a další.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • přiřazení oceněné operace se zdroji (výrobními zařízeními i lidskou prací)
 • správa jednoduché výroby i složitější zakázkové nebo sériové výrobu

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda ČÁROVÉ KÓDY

Doplněk pro import položek z přenosných čteček čárových kódů. Používá se pro příjem nebo výdej zboží ze skladu nebo při externím prodeji.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • export pokrývá offline provoz čtečky
 • při importu nastavení libovolného počtu operací vystavujících doklady
 • kontrola již existujících dokladů proti dávce získané načítáním do čtečky

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda iDOKLAD

Jedná se o bezplatnou službu určenou živnostníkům a malým firmám umožňující vystavovat faktury jednoduše v internetovém prohlížeči nebo aplikaci pro mobilní telefony.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • stahování dokladů a kontaktů vystavených v iDokladu do Varia za účelem účtování
 • hrazení faktur funkcemi Varia a následná synchronizace stavu úhrad zpět na iDoklad

Více informací o této agendě zde.

 

 Agenda DATEV

Export dat pro software DATEV. DATEV je software specializovaný na analýzu účetních dat.

  

Doplňky k Variu si můžete stáhnout zde.

 

Sjednejte si nezávaznou schůzku a my vám vytvoříme Altus Vario na míru.

Nechte si Vario předvést pomocí ePrezentace.

Zdarma si Vario vyzkoušejte jako demo CD.

© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ