KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : EKONOMICKÝ SOFTWARE

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Ekonomický software

Pojmem ekonomický (účetní) software, resp. informační systém typu ERP (Economic Resource Planning), se označuje účinný nástroj společnosti sloužící k plánování a řízení procesů, které jsou klíčové pro správný chod společnosti. Prostřednictvím jednotné a ucelené datové databáze a jednotlivých modulů napomáhá k efektivnímu řízení celého logistického řetězce v reálném čase a na celopodnikové úrovni. Informace získané z ERP tvoří základ pro správné rozhodování o významných krocích společnosti.

Typickými znaky ERP jsou:

  • jednotná databáze dostupná všem uživatelům v reálném čase
  • sdílení dat
  • propojení agend na celopodnikové úrovni
  • zefektivnění, automatizace a integrace podnikových procesů

ERP je tedy nástroj pro komplexní a efektivní řízení podniku. Jedním z takových programů typu ERP je software Altus Vario.

Pro detailní informace o programu Vario, klikněte zde

© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ