KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : OUTSOURCING IT

Cesta: www.unicos-kt.cz > Outsourcing IT

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Altus Vario Solution partner
Chci schůzku - Vario - Unicos Chci ePrezentaci - Vario - Unicos Chci Demo CD - Vario - Unicos Helpdesk - Vario - Unicos Infolinka - Vario - Unicos Vzdálená podpora - Vario - Unicos Aktualizace - Vario

Outsourcing IT

Pojem outsourcing pochází z anglických slov out (ven) a source (zdroj) a označuje vyčlenění a smluvní svěření některých (či všech) činností společnosti jiné, externí společnosti, která se na příslušnou činnost specializuje. Tyto činnosti jsou smluvně zajišťovány zaměstnanci outsourcingové společnosti, nikoli zaměstnanci z vlastních řad. Rozhodnutím o outsourcingu se společnosti snaží snížit náklady a uvolněné zdroje poté využívají spíše na podporu hlavní činnosti firmy, čímž mohou zvýšit svoji konkurenceschopnost.

 

Víte, že je statisticky dokázáno, že více než 70% závad na výpočetní technice lze předcházet pravidelnou kontrolou a údržbou?

 Společnost KT UNICOS nabízí svým klientům možnost svěřit kontrolu a údržbu sítě a počítačů společnosti KINETIC KT, která se specializuje na prodej a správu IT techniky. Vy díky tomu máte čas jen na své podnikání. 

 

Nabídka outsourcingu se skládá ze tří částí: 
1. Vzdálená správa serveru a aktivních prvků sítě (monitoring, údržba a bezpečnost):

 

 

2. Pravidelné návštěvy ve firmě:
Pomocí smluvních podmínek se stanoví termín návštěv technika a rozsah hodin k provedení potřebné údržby a prevence. 
Frekvence návštěv záleží zejména na množství počítačů a periferií, bezpečnosti dat a v neposlední řadě možnosti a přání zákazníka.
Četnost návštěv může být různá – jednou nebo několikrát do měsíce. 


 

3. Další servisní služby nad rozsah preventivních kontrol: 


 


© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ