KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : VARIO - OBECNÉ FUNKCE

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Altus Vario Solution partner
Chci schůzku - Vario - Unicos Chci ePrezentaci - Vario - Unicos Chci Demo CD - Vario - Unicos Helpdesk - Vario - Unicos Infolinka - Vario - Unicos Vzdálená podpora - Vario - Unicos Aktualizace - Vario

Vario - obecné funkce

 

 Agenda DENÍK UDÁLOSTÍ

Tato agenda umožňuje zaznamenávat historii událostí, např. průběhu jednotlivých jednání se zákazníkem, telefonním hovoru, ale lze využít i pro nápadů či postřehů. Systém také automaticky generuje systémové záznamy, které lze uzamknout elektronickým podpisem. 

Tato agenda Vám mj. nabízí:

 • usnadnění vedení záznamů o dodržování stanovených postupů při řízení kvality podle normy ISO 9000
 • zabezpečení záznamů elektronickým podpisem
 • uživatelsky definovatelné typy záznamů jako schůzka, jednání, poznámka apod.
 • evidenci údajů o záznamech (předmět, typ, datum, čas zahájení, doba trvání, popis)
 • volitelné zaznamenání hromadných korespondencí
 • možnost vedení pro kontakty, obchodní příležitosti, zakázky, produkty apod.

 Agenda DOKUMENTY

 

 Agenda ÚKOLY

Tato agenda slouží pro připomenutí nedokončených pracovních úkolů, které je možné připojit ke konkrétním zákazníkům, obchodním příležitostem, zboží, zakázkám či jiným dokladům. Systém Vás upozorní na termín splnění díky možnosti nastavení začátku a konce trvání úkolu. Zadáním priority a data plnění se sestaví fronta úkolů, čímž Vám agenda napomáhá v organizaci práce. 

Tato agenda Vám mj. nabízí:

 • snadnou delegaci úkolů
 • datum a čas připomenutí úkolu
 • možnost sledovat stav úkolu (nezahájeno, probíhá, odloženo, dokončeno)
 • zaznamenávat historii delegování a plnění úkolu
 • možnost evidovat předpokládaný a skutečný časový průběh úkolu

 

 Agenda HODNOCENÍ

 

 Agenda ZDROJE

Tato agenda díky provázaností celým informačním systémem napomáhá k efektivnímu plánování a řízení firemních zdrojů. Nabízí možnost evidence všech typů podnikových zdrojů jako jsou stroje, zaměstnanci,  nástroje a pomůcky, místnosti aj., které vychází ze související agendy (zaměstnanec - agenda Personalistika, Mzdy; majetek - agenda Evidence majetku, apod.) . Tím nedochází k duplicitě zadaných zdrojů. Pokud se jedná o stroje, nabízí tato agenda nástroje pro zobrazení plánovacích tabulí, kalendářů či časových os s přehledem dostupnosti zdrojů.

Tato agenda Vám mj. nabízí:

 • nástroje pro evidenci a plánování zdrojů integrované do systému
 • podrobný rozpis pracovních dob zdrojů a jejich dostupnost
 • ceník zdrojů
 • možnost zadání libovolného typu zdrojů (dovednost, finance, lokace, osoba, přírodní zdroj, zařízení...)

 

© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ