KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : MZDY

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Altus Vario Solution partner
Chci schůzku - Vario - Unicos Chci ePrezentaci - Vario - Unicos Chci Demo CD - Vario - Unicos Helpdesk - Vario - Unicos Infolinka - Vario - Unicos Vzdálená podpora - Vario - Unicos Aktualizace - Vario

Mzdy

Tento modul je určen k výpočtům mezd a vedení související mzdové agendy, která zahrnuje i personální evidenci. Je možné ho využívat samostatně i v návaznosti na další moduly systému Altus Vario. Uživatelům umožňuje zpracování měsíčních, časových i jiných typů mezd a dalších příjmů. Dále je k dispozici možnost výpočtu dávek nemocenského pojištění, vytvoření platebního příkazu pro úhradu odvodů, srážek, životního a penzijního připojištění či platby na účty zaměstnanců.

 

 Agenda MZDY

Pomocí agendy Mzdy máte také mimo jiné možnost generovat k tisku následující dokumenty:

 • celkový přehled mezd
 • mzdové listy
 • mzdové složky
 • rekapitulace dovolené, nemocí, přesčasů
 • přehled čistých mezd a dávek
 • přehledy o vyměřovacích základech
 • výplatní listiny
 • sociální, zdravotní pojištění a srážky
 • výpočty daní z příjmů
 • zápočtové listy
 • a mnoho dalších

 Přehled veškerých tiskových výstupů agendy Mzdy naleznete zde.

 

 Agenda PERSONALISTIKA

Díky této agendě můžete získat úplný přehled nad všemi personálními informacemi o nových i stávajících zaměstnancích. U všech zaměstnanců je možné evidovat pracovní pozici a její zařazení v organizační struktuře, osvědčení, sledovat průběh jejich školení a zvyšování kvalifikace, zadávat jejich hodnocení a další.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • evidence hodnocení zaměstnanců pro stanovení osobních odměn
 • sledování zlepšení či zhoršení zaměstnanců
 • vytváření a následná archivace dotazníků
 • přímá evidence pracovních i nepracovních úrazů usnadňuje nutné administrativní úkony
 • evidence pracovních pomůcek
 • sledování náborových kampaní
 • možnost tvorby školení a rozeslání pozvánek na ně
© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ