KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : FINANCE

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Altus Vario Solution partner
Chci schůzku - Vario - Unicos Chci ePrezentaci - Vario - Unicos Chci Demo CD - Vario - Unicos Helpdesk - Vario - Unicos Infolinka - Vario - Unicos Vzdálená podpora - Vario - Unicos Aktualizace - Vario

Finance

Tento modul je určen pro podniky, které si sami zpracovávají své účetnictví. Systém Altus Vario zaručuje korektní účetní výstupy či DPH v souladu s platnou legislativou. Je možné vést pouze samotné účetnictví či všechny ekonomické agendy, včetně mezd a evidence majetku. Záleží pouze na Vás.

 

 Agenda BANKA

Tato agenda šetří Váš čas a minimalizuje chybovost díky automatické práci s doklady, párováním přijatých i odeslaných faktur a plateb, evidencí bankovních výpisů. Vzhledem ke spolupráci s většinou českých bank snižuje bankovní poplatky a zefektivní a zjednoduší Vaši práci s bankovními účty.

Mezi základní vlastnosti agendy patří:

 • vytváření zahraničních příkazy v cizí měně
 • funkce jednotné platby snižuje bankovní poplatky
 • propojenost s homebankingem
 • možnost vedení neomezeného počtu bankovních účtů
 • propojení s agendami Přijaté doklady a Vydané doklady
 • sdružené platby
 • kurzový rozdíl a kurová vyrovnání
 • plná podpora internetového bankovnictví
 • automatický výpočet přeplatků a nedoplatků a jejich zaúčtování
 • možnost rozdělení platby do více faktur
 • možnost úhrady v cizí měně
 • možnost nastavení automatických předkontací pro jakýkoliv bankovní převod
 • a další 

 

 Agenda POKLADNA

Tato agenda tvoří základ pro práci s hotovostí. Díky propojenosti systému můžete prodávat Vaše zboží přímo ze skladu či proplácet faktury v hotovosti, stejně tak mj. můžete v hotovosti proplácet cestovní náhrady, vyplácet mzdy, nakupovat na sklad, a to i v cizích měnách. Alternativou vytvořenou speciálně pro maloobchod je modul Prodejna.

Základní vlastnosti agendy jsou:

 • možnost vedení více pokladen
 • každá pokladna může mít definovanou vlastní měnu
 • přesné a aktuální informace o počtu na skladech
 • automatické načítání slev
 • výdej pokladních dokladů k příjmu a výdeji hotovosti
 • propojení s Bankou,Prodejnou, Sklad, Katalog
 • průvodce úhradou dokladu
 • možnost nastavení zaokrouhlení pokladních dokladů
 • tisk účtenek a stvrzenek
 • možnost rozdělení platby do více faktur
 • aktuální přehled o zůstatku na pokladnách
 • a další 

 

 Agenda ÚČETNICTVÍ

Tato agenda Vám umožňuje vedení neomezeného množství společností. To představuje výhodu především pro účetní společnosti a daňové poradce. Je možné nastavení systému účetnictví (podvojné účetnictví či daňovou evidenci) u každé účetní jednotky, což Vám může pomoci snížit náklady na pořízení software, zaškolení a provoz.

 • zaúčtování dokladů s kontrolou správnosti či možnost odúčtování a opravy
 • zamknutí zpracovaných období
 • kompletní zpracování DPH včetně elektronického podání, souhrnného hlášení, hlášení dle § 92, dodatečné i opravné přiznání, uzamčení DPH období
 • možnost účtování podle alternativního konta pro firmy se zahraniční účastí a účtováním podle IAS
 • vedení přehledného účetnictví, včetně možnosti vygenerování účetních výkazů či sestavení Cash-flow
 • vedení daňové evidence
 • možnost hromadného zadávání dokladů pro účetní firmy
 • možnost hromadného odúčtování nebo odvolání roční uzávěrky
 • zaručení legislativní správnosti
 • Státní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát s možností uživatelských úprav
 • možnost úhrady v cizí měně
 • libovolné hospodářské roky
 • a další 

 

 Agenda EVIDENCE MAJETKU

Tato agenda vám pomůže získat přehled nad Vaším hmotným i nehmotným majetkem. U každého majetku máte možnost zobrazit si v libovolném období plán odpisů, technické zhodnocení či úpravy cen. Odpisy jsou po zvolení parametrů, typu (rovnoměrný, zrychlený) a skupiny automaticky vypočítány, avšak máte možnost dalšího vlastního nastavení. Evidovat lze samozřejmě i neodpisovaný majetek, u nějž můžete sledovat jeho spotřebu a mít tak přehled například nad spotřebou kancelářských potřeb apod.

Základní vlastnosti agendy jsou:

 • hromadné zařazení či vyřazení majetku
 • různé daňové a účetní pořizovací ceny
 • možnost vytvoření plánu odpisů dle platné legislativy zákona o dani z příjmu a/nebo interních směrnic
 • evidence technického zhodnocení, jeho aktivace
 • možnost přerušení daňových odpisů
 • možnost odvolání a opravy odpisů
 • automatické převádění majetku mezi odpisovými skupinami
 • a další 

 

 Agenda INTERNÍ DOKLADY

 

 Agenda KURSOVNÍ LÍSTEK

Pomocí této agendy se evidují cizí měny a kurzy. Ty je poté možné použít při přepočtu v dokladových agendách. Je možné použití kurzů pro nákup, prodej i střed. Dále slouží k automatickým výpočtům kurzových rozdílů při úhradách. Pro přehlednost je vše zaznamenáváno v historii. Agenda čerpá aktuální informace z online kurzovního lístku České národní banky.

© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ