KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : ZÁKAZNÍCI

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Altus Vario Solution partner
Chci schůzku - Vario - Unicos Chci ePrezentaci - Vario - Unicos Chci Demo CD - Vario - Unicos Helpdesk - Vario - Unicos Infolinka - Vario - Unicos Vzdálená podpora - Vario - Unicos Aktualizace - Vario

Zákazníci

Tento modul je vytvořen pro řízení vztahu se zákazníky. Loajalita zákazníků je důležitá pro zajištění ziskovosti společnosti. Je proto nezbytné mít pohromadě veškeré informace a přehledy o zákaznících, které jsou dostupné přesně v ten okamžik, kdy je to potřeba. V tomto modulu je možné vytvořit adresář, který slouží k evidenci všech obchodních kontaktů a informací s nimi spojenými.  

Především se pak jedná o evidenci:

 • kontaktních údajů o obchodních partnerech
 • historie objednávek a aktivit
 • obchodních příležitostí, kampaní a úkolů 

 

Díky provázanosti datové základny napříč podnikovým systémem pak dále můžete sledovat:

 • platební morálku
 • stav závazků a pohledávek
 • faktury, upomínky a jiné doklady
 • přehled odebraného zboží a služeb  

 

  Agenda ADRESÁŘ    

Pomocí Adresáře můžete soustředit veškeré informace o zákaznících a jejich nákupních zvyklostech, obchodních partnerech či důležitých osobách ve společnosti na jednom místě. Získané informace Vám pomohou s poskytováním lepších služeb zákazníkům, s hodnocením efektivity obchodníků, zobrazit a uvědomit si vazby mezi jednotlivými subjekty. Pro zobrazení určité skupiny máte možnost využít segmentaci a kategorizaci. Nechybí zde ani hromadná korespondence.

Skupiny, do nichž lze roztřídit kontakty jsou:

 • zákazníci
 • potencionální zákazníci
 • dodavatelé
 • všechny ostatní kontakty od úřadů až po zaměstnance

U nichž je možné evidovat nepřeberné množství informací jako adresy (kontaktní, dodací, poboček...), e-mailové adresy, telefonní čísla, webové stránky, jména Skype a mnoho dalšího. Základní informace o společnostech se dají dohledat pomocí internetu a identifikačního čísla. Altus Vario dohledá kontakt v internetových rejstřících (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, VIES ...) a téměř veškeré údaje doplní za Vás, čímž šetří Váš čas.

Základními vlastnostmi jsou: 

 • ověření kredibility zákazníka
 • ověření spolehlivosti plátce DPH
 • zachycení historie komunikace se zákazníkem pomocí Deníku událostí
 • možnost automatického vytáčení pomocí rozhraní TAPI
 • zobrazení struktury vazeb společnost - osoby, společnost - pobočky, skupiny společností či další uživatelsky definované vazby
 • dohledávání informací v internetových rejstřících
 • přiřazení ceníku či slev danému kontaktu
 • snadné generování dokumentů s vyplněnými údaji z Varia jako smlouvy, dopisy, potvrzení atd. a jejich přiložení ke kontaktu
 • evidence bankovních spojení
 • možnost nastavení přístupových práv pro bezpečnost dat
 • kontrola proti zadávání duplicitních kontaktů
 • a další

 

 Agenda KAMPANĚ    

Chcete správně zacílit své marketingové kampaně? Pomocí podrobné segmentace zákazníků, kterou Vám systém Altus Vario nabízí, je to více než jednoduché. Správné vedení, řízení a vyhodnocení marketingových činností zvyšuje obchodní potenciál společnosti.

Mezi základní vlastnosti této agendy patří:

 • snadný výběr kontaktů do kampaně
 • sestavení personifikované nabídky
 • možnost vytvoření kampaní, které jsou zaměřeny na získávání nových kontaktů
 • sledování stavu kampaně a aktivit u jednotlivých kontaktů
 • možnost porovnání úspěšnosti kampaní díky jejich evidenci a záznamu historie
 • přetváření starších kampaní na nové šetří Váš čas

 

 Agenda OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Pomocí této agendy můžete evidovat budoucí příležitosti prodeje, plánovat a řídit aktivity obchodníků či odhadovat objemy budoucích obchodů.

Základní vlastnosti této agendy jsou:

 • evidování libovolného typu obchodní příležitosti
 • přehled o datu zjištění, datu zahájení a datu předpokládané realizace
 • odhad pravděpodobnosti realizace a předpokládaný obrat
 • vytvoření nabídky a zakázky v návaznosti na danou příležitost
 • přehled o vývoji šancí s průběžnou změnou stavu
 • záznam průběhu do deníku

 

© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ