KT UNICOS ekonomický software Vario, Klatovy : VLASTNOSTI A SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY PROGRAMU

Kontakty

KT UNICOS s.r.o.
Vídeňská 841
339 01 Klatovy 

Ústředna:
376 331 611

Prodejna IT:
376 331 620

info@unicos-kt.cz

Podrobné kontakty…

Altus Vario Solution partner
Chci schůzku - Vario - Unicos Chci ePrezentaci - Vario - Unicos Chci Demo CD - Vario - Unicos Helpdesk - Vario - Unicos Infolinka - Vario - Unicos Vzdálená podpora - Vario - Unicos Aktualizace - Vario

Vlastnosti a systémové požadavky programu

Vlastnosti Altus Vario
 • Kompletní podnikový software kategorie ERP
 • Podpora EU legislativy
  • Intrastat
  • Třístranné obchody
  • Registrace k DPH ve více členských zemích
 • Otevřený, rozšiřitelný modulární systém
 • Vynikající kompatibilita s MS Office – možnost využít nástrojů MS Office, příjemná, intuitivní práce se systémem
 • Široké rozpětí počtu uživatelů a objemu dat
 • Možnost využití Start Up kategorií s jednoduchým přechodem na výkonnější varianty pro rychle rostoucí firmy
 • Lokální i síťový provoz
 • Sdílení dat file server nebo klient-server (SQL)
 • Každý modul může pracovat i samostatně
 • Uživatelská definice výstupních sestav
 • Výstup pro analýzu nebo prezentaci pro Word (rtf), Excel (xls) a ostatní (txt) aplikace
 • Možnost připojení nebo vložení dokumentů OLE (Word, Excel a další) ke všem druhům dokumentů (včetně adres, produktů, zakázek atd.) Varia
 • Neomezený počet
  • Adresářů
  • Bankovních účtů
  • Knih dokladů
  • Skladů a katalogů
  • Peněžních deníků
  • Ostatních knih (majetku, příkazů atd.)
  • Zpracovávaných firem (nezávislých dat)
  • Ceníků a slev
 • Uživatelská definice výchozích hodnot pro jakékoli pole nových záznamů
 • Podpora cizí měny ve všech agendách
Běžná agenda ve Variu
 • Fakturovat jednu zakázku (i částečně), stejně jako fakturovat jednou fakturou více zakázek. Totéž platí samozřejmě i pro realizaci zakázek v hotovosti prostřednictvím pokladních dokladů.
 • Vystavit výdejku z faktury, stejně jako vystavit fakturu k jedné nebo více existujícím výdejkám.
 • Proplácet doklady přímo z modulu dokladů nebo ze specializovaných modulů Banka a Pokladna.
 • Jeden modul Pokladna pro všechny účely: prodej a nákup za hotové, obecné pokladní doklady a proplácení přijatých a vydaných dokladů v hotovosti.
 • Vracet skladové pohyby. Je možné odvolat provedený výdej nebo příjem z faktury i výdejky (pro bezprostřední opravu omylu). Zároveň je možné vystavit dobropis k faktuře a vrátit část nebo vše pomocí vratky.
 • Opravit cenu realizovaného příjmu. Je možné přijmout zboží na sklad za nulovou nebo provizorní cenu, kterou lze dodatečně opravit.
 • Nastavit oprávnění k důležitým funkcím, jednotlivým knihám a tiskovým výstupům (včetně zákazu výše uvedených oprav).
 • Povolit změny v zaúčtovaných dokladech nebo je striktně zakázat.
 • Neomezené množství nákupních i prodejních ceníků v libovolných měnách.
 • Definovat slevy pro firmy, produkty, kategorie produktů nebo obecně platné.
 • Připojit uživatelský číselník k jakémukoli poli.
 • Výměna dat mezi vzdálenými pracovišti.
 • Vario je připraveno na změny legislativy. Může například pracovat s libovolným počtem sazeb DPH.
Další užitečné vlastnosti Varia
 • Automatické generování úkolů, které vám pomůže organizovat práci.
 • Společné rozhraní dokladů - umožní zobrazit libovolný doklad ze souvisejícího dokladu, sestavy nebo z účetního deníku.
 • Související doklady - dokonalý přehled o vazbách mezi doklady. Například ze zakázky můžete zjistit a zobrazit (viz předchozí bod) všechny související doklady: Nabídka-Zakázka-Zálohová faktura-Faktura-Výdejka-Bankovní výpis-Dobropis-Vratka.
 • Množství detailů u položek dokladu lze přepínat. Například na faktuře zobrazíte jen popis a částku nebo jen popis, katalogové číslo, množství atd. Zobrazení zvolené při editaci dokladu je samozřejmě akceptováno i při tisku.
 • Dokonalý adresář s kategorizací a automatickým strukturováním adres (obdoba Outlooku). Snadná definice vlastních štítků a dopisních obálek. Snadné hromadné tisky z MS Word.
 • Deník událostí - k záznamům libovolné agendy lze zapisovat vlastní události do Deníku událostí. Tuto funkci oceníte zejména u kontaktů v adresáři a u zakázek. Můžete si poznamenat události jako telefonní hovor, odeslání propagačních materiálů nebo čas práce na zakázce. U každé události je možné měřit čas trvání, poznamenat datum, typ, kategorii a mnoho dalšího. Můžete nastavit automatické sledování systémových událostí (úpravy záznamu, mazání záznamů, použití Varia a mnoho dalších).
 • Sdílené funkce - u řady produktů naleznete funkce sloužící ke stejnému účelu v několika obměnách. Například jedna verze platebních příkazů je v modulu Přijaté doklady, další ve Mzdách, Bance a případně vydaných dobropisech. Ve Variu je jedno společné rozhraní pro vystavení příkazů, které je možné vyvolat z jakéhokoli modulu, kde je to potřeba. Jeho ovládání je proto všude stejné. Mnoho dalších funkcí je řešeno obdobně. Pokud budeme chtít některou z nich vylepšit nebo změnit například v souvislosti se změnou legislativy, stačí provést zásah v objektové knihovně funkcí a její aktualizované vydání poskytnout uživatelům.
 • Propojené dokumenty - k záznamům jakékoli agendy Varia lze připojit neomezený počet propojených (nebo vložených) OLE dokumentů. Například můžete připojovat dopisy ke kontaktům v adresáři, dokumentaci nebo obrázky k produktům, image dokladu (naskenovaný nebo faxový) k dokladu atd.
 • Graf je standardním tiskovým výstupem. Jako u ostatních tiskových výstupů můžete vytvářet vlastní grafy a upravovat stávající.
 • SDK - popis datové struktury a popis aplikačního rozhraní pro tvorbu doplňků a vlastních modulů.
 • Pravidelně aktualizovaný přehled novinek a informací technické podpory na Internetu. Zde naleznete užitečné informace a rady, které vám pomohou zvýšit produktivitu práce. Důležitý je také seznam známých problémů a odstraněných chyb, který vám pomůže vyhnout se potencionálním potížím.
Zabezpečení
 • Systém uživatelských účtů chráněných hesly
 • Přístupová práva na úrovni:
  • Nastavení systému
  • Přístupu k jednotlivým knihám (číst, upravovat, přidávat, odstraňovat a nastavení)
  • Oprávnění k vybraným funkcím agend
  • Oprávnění k tiskovým výstupům (otevřít, změnit návrh)
 • Administrátorská skupina s právem zadávat uživatele a zařazovat je do skupin
 • Zaznamenávání změn, systémových nastavení, exportů a importů dat
Systémové požadavky
 • Operační systém MS Windows XP, Vista, 7 a 8
 • PC s procesorem Pentium a lepším
 • Minimálně 1 GB RAM
 • Zhruba 1 GB volného místa na disku
 • síťové prostředí podporované Windows, doporučen server Windows
 • Maximální počet současně přihlášených uživatelů je 255, optimální je do 60 současně přihlášených stanic (SQL)
 • Kategorie SQL Office vyžaduje MS SQL Server
Použité technologie
 • Aplikace Microsoft Access s možností vlastních rozšíření v tomto prostředí
 • Sdílená knihovna objektů Vario
  • Zajišťuje konzistenci vzhledu aplikace a funkcí
  • Umožňuje pružně reagovat na změny v legislativě a nové technologie
 • Transakční zpracování
 • Sdílení dat: file server (Windows kompatibilní sítě)
 • Sdílení dat SQL Office: MS SQL Server
Pro vývojáře
 • Tiskové formuláře otevřené pro úpravy v MS Access
 • Možnost přidání vlastních tiskových formulářů vytvořených v MS Access
 • Podpora doplňků (Access Add-Ins) od nezávislých výrobců
 • Podpora pro přidání modulů nezávislých výrobců
 • Dokumentace objektové knihovny a funkcí jádra v SDK

Seznam modulů Varia a jejich funkce zde.

Podrobný popis programu Vario zde.

Vyberte si svou kategorii Varia podle ceny zde.

 

© KT UNICOS s.r.o | Webdesign: ŠumavaNet.CZ